SARAY
  Büyükyoncalı
 

Büyükyoncalı


Büyükyoncalı köyü 1856 da Osmanlı-Rus savaşının ardından Kırım’dan anavatana göç eden göçmenler tarfından 1861 tarihinde kurulmuştur.Kafileler halinde gelen göçmenlerin başlarında bulunan abid ve aşır Hoca beylerin önderliğinde bu günkü iskan sahasına yerleşmişlerdir.

1876-1877 Türk-Rus savaşında saray ve yöresi bu arada Büyükyoncalı köyü, nufusunun büyük bir kısmı ile köy terkedilmiştir.Rus savaşından sonra tekrar gelişen köy Balkan Savaşının(1912) çıkmasıyla Bulgar işgali altında kalmasına rağmen savaşın ikinci yarısında, yani bir yıldan az bi zamanda (1913) tekrar bölge Türk hakimiyeti altına girmiştir.

Bölge, Kurtuluş Savaşı’ndan önce Sevr Antlaşması hükümlerine göre Yunan işgali altında bırakılmıştı.1920 yılında vuku bulan Yunan askeri hareketi sonucunda Türk Birliklerinin kalıntılarının bir çoğu Çorlu-Vize ve Saray çevresindekiler köylerine çekilmişlerdir.Trakya yer yer müdafaa hareketlerine devam ederken bu arada Saray ve ona tabi olan köyler silahlı mücadeleye başalamamışlarsa da Yunan askerleri tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır.Bu olaylar ard düşünceler dolayısıyla esir toplama amacı güden MİLOS FACİASI’nın başlangıç yerini teşkil etmiştir.

Yunan işgali karşısında Anadolu Milli Mücadeleye devam ederken Saray ve yöresi ‘ Trakya ve Paşaeli Cemiyeti’ nin faaliyet sahalarından birini teşkil etmiştir.O günlerde başlayan Büyük Taaruz sırasında alınan Yunan esirlerine karşılık; Yunan işgali altında bulunan Trakya’da Milos Faciası’na Büyükyoncalı ‘dan başlayarak Trakya’nın bir çok yerinden toplanan esirleri –asker diye sivil halkı- Edirne-Dedeağaç’tan ‘SYRMRA’ gemisinin ambarlarında Milos adasına sürmüşlerdir.Bizzat bu sürgün kampında bulunan bir esirin verdiği bir rapora göre (14 Mayıs 1923) te Milos Adasında sivil Türk savaş esirlerinden tifo salgını sonucunda 300 ölmüştür.Adaya getirilen esirlerin sayısı 3800 olup bunların sadece 2400 ü sağ kalabilmeyi başarabilmişlerdir.

Trakya’nın bu zor günlerinden sonra Büyükyoncalı Lozan Antlaşması hükümlerine göre Yunan askerleri tarafından boşaltılmış ve Türk hakimiyeti sağlanmıştır.Büyükyoncalı Kasabası bu mutlu günü askeri törenle ve yakın çevreninde katılımıyla 1 Kasım Kurtuluş Bayramı olarak kutlamaktadır.

Büyükyoncalı kasabası’nın adının nereden geldiği hakkında yapılan araştırmalara göre birbirine yakın iki rivayete göre aynı isme (MANİKA) varılmaktadır. Birinde bu bölgede oturan zengin bir Rum beyinin kızı Marika’nın sonradan rivayetten adını alan Manika deresinde boğulması sonucunda,babası kızının hatırasına itifen dereye Manika ve bu yöreye de aynı ismi vermiş olduğundan köy adını buradan almıştır.Diğer rivayete göre ise; Köyün kuruluşundan önce bahsi geçen derenin kenarında tek başına yaşamakta olan Manik adlı Rum’un sonradan buraya yerleşenler tarafından MANİK-MANİKA’ya dönüşmüştür.Köyün kurulduğu zamanki adı Manika-i Kebir (BÜYÜKMANİKA) köyü aynı isimli Manika-i Sagır (KÜÇÜKMANİKA) köyünden bu şekilde ayrılırdı.Görülen her iki rivayette ortak olan ismin Rum ismi olmasıdır.Ülkemizde önceden verilen yabancı isimlerin Türkçeleştirilmesi sonucunda T.B.M.M tarfından çıkarılan bir kanunla 1960 yılından itibaren Büyükmanika ismi BÜYÜKYONCALI olarak değiştirilmiştir.

Önemli Telefonlar

SAĞLIK OCAĞI     7887180   
JANDARMA     156 veya 7681016   
C.SAVCILIĞI     7680248     7680082
ELEKTRİK ARIZA     7681408    
SU ARIZA     7887011 (Dahili-114) 
SARAY KAYMAKAMLIĞI     7681010 veya 7681431   
BÜYÜKYONCALI BEL.     7887011     7887094  7887880      7887883    7887878  
    
OKULLAR

1 KASIM İLKÖĞR. OK.     7887499 
B.YONCALI İLKÖĞR.OK.     7887108     
ÇOK PROGRAMLI LİSE     7888037     
YENİMAHALLE İLKÖĞR.     7888622      7887435    
 
MUHTARLIKLAR

BOZABA MH.     TİMUR SOYDAN     7888597     05367290004
MERKEZ MH.     ADALET SİBRELİ           05374877071
YENİMAHALLE     RECEP KANARYA           05424013373
AZİZİYE MH.     YUSUF YILMAZ     7887670     05367469500
 
  Sitemizi 15081 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Bu Site Saray lılar Tarafından Yapılmıştır . Tekirdağ SARAY Sitemizin Toplam Ziyaretçi sayısı free counter easy
free counter